Հայ
Յակոբ Մարտիրոսեան
Քորոնա Ժահրի (վայրըսի) COVID-19-ի Համաճարակը Իսկական Վտանգի Առումով՝ «Ծրագիր՝ ID2020»
Քորոնա Ժահրի (վայրըսի) COVID-19-ի Համաճարակը  Իսկական Վտանգի Առումով՝ «Ծրագիր՝ ID2020»
Ապրիլ 09 , 2020 , 08:45

Ներքեւի  յօդուածը կը ներկայացնեմ ընթերցողին, իր կամքին թողելով անոր եզրակացութիւնը:

            Ներկայ աշխարհատարած «քորոնա վայրըսի», ժահրի հետեւանքները համարեա անդամալուծած են աշխարհի ժողովուրդներ: Թեր ու դէմ կարծիքները բազմաթիւ են: Շատեր կ՝առարկեն թէ չափազանցուած եւ քօղարկուած պարագայ մըն է այս, որովհետեւ քորոնա ժահրը պարզապէս տենդախառն հարբուխի մէկ տեսակն է, որուն զոհ կը դառնան ընդհանրապէս շատ տարեցներ, հիւանդներ, առողջական դիմադրականութիւնը կորսնցուցած անհատներ եւ շնչառութեան դժուարութիւն ունեցող անհատներ, ինչպէս որ է պարագան հարբուխին, ուր տարեկան 12000-30000 անձիք կը մահանան միայն Միացեալ Նահանգներու մէջ: Սակայն, կայ նաեւ պետութիւններու  թեման այս հարցով, մանաւանդ՝ Միացեալ Նահանգներու մէջ, որոնց բնակիչները խստիւ կ՝ազդարարուին մաքրութեան, իրենց բնակարաններու մէջ արգելափակման, հետեւելու առողջապահական ազդարարութիւններուն, բոլոր ընկերային հաւաքներէ զերծ մնալ, իսկ հիւանդներուն, նոյնիսկ անոնք որոնք չնչին անհանգստութիւնը կ՝ունենան, կը խնամուին անոնց համար արդէն նոյնիսկ հիւանդանոցներու վերածուած պանդոկներու մէջ: Դեղորայքի պակաս, դիմակներու պակաս, առողջապահական մարզի աշխատակիցներու պակաս եւ այլ պակասութիւններ որոնք ահ ու դողի մատնած են պետութիւնները իրենց բոլոր մարզերով:

            Այնպէս կը թուի թէ՝ որքան յաճախակի դառնան գրութիւնները, քորոնա ժահրին եւ  պատճառներուն մասին, այնքան կը բազմանան զանոնք քօղարկող քարոզչութիւնները եւ վախ ու սարսափ տարածող վաճառորդներու հեւքը: Ժահրի իրականութեան, ծնունդին, տարածման եւ անոր դէմ պայքարի հարցերուն եւ քննարկումներուն ընթացքը կորսուած է լիրբ եւ անզուսպ քաոսի մէջ: Բայց արդեօ՞ք այդ չէ փափաքն ու նպատակը այս համաճարակի ստեղծման ետին թաքնուած «Սեւ Մարդ»-ոց ծրագիրը, ստեղծած քաոսը, սարսափը, ժողովրդային յուսահատութիւնը որ կը տանի դէպի մարդկային խոցելիութեան եւ որսի յատկութեամբ մոլորուած ժողովուրդի մը հեշտ  ղեկավարութեան:

            Այսօր, (WHO) Համաշխարհային Առողջապահական Կազմակերպութիւնը կը յայտարարէ թէ քորոնա ժահրը COVID-19-ը դարձած է համաճարակ, երբ տակաւին ամենաչնչին նշոյլն իսկ չկայ անոր: Համաճարակի դրութիւն մը կը հաստատուի երբ մեռեալներուն թիւը երկրի մը մէջ կը գերազանցէ 12 տոկոսը: Միակ վտանգաւոր կացութիւնը, այսօր, Եւրոպայի մէջ է, մանաւանդ Իտալիա, ուր մահացածներուն թիւը հասած է այսօրուան նշումով՝ 12.428 անձերու, իսկ արդէն կացութիւնը հսկողութեան տակ է: Չինաստան, ուր մի քանի շաբաթ առաջ Ուհան քաղաքի մահացածներու թիւը հասած էր 3 տոկոսի, այսօր արդէն նուազած է .07 տոկոսի, եւ երկիրը զսպած է ժահրի տարածումը եւ գտած ԲՈՒԺՈՒՄԸ՝ համեստօրէն անտեսուած եւ չխօսուած դեղի մը միջոցաւ, որ 39 տարիներ առաջ Գուպայի մէջ զարգացուած էր, այդ դեղը կը կոչուի՝ Interferon Alpha 2B (IFNrec): Այս դեղը ունի ազդեցիկ բուժման յատկութիւն ժահրերու եւ այլ հիւանդութիւններու դէմ, բայց մնացած էր աշխարհին անծանօթ, Միացեալ Նահանգներու Գուպայի տնտեսական անօրէն տնտեսական շրջափակումին պատճառով: Այսպիսով՝ դեղը չէր կրցած հասնիլ միջազգային շուկայ:

            WHO, (ՀԱԿ)-ը շատ հաւանաբար իր հրահանգը ստացած էր «վերէն», որոնք կը ղեկավարեն նաեւ Միացեալ Նահանգներու եւ միւս Եւրոպական Միութեան «ղեկավարները» եւ անոնց անդամ երկիրները. անոնք են՝ որոնք կը միտին աշխարհը ոյժով ղեկավարել- «Մէկ Աշխարհ Մէկ Օրէնքով»:

            Այս գաղափարը հետապնդուած ծրագիրներու գերագոյն նպատակը եղած է տարիներէ ի վեր: Վերջին որոշումը անոր գործադրութեան առնուած էր այս տարուան, 2020-ի Յունուարին, Տավոս-ի մէջ, Համաշխարհային Տնտեսական Ատեանի ընթացքին, ամրօրէն փակ դռներու ետին: The Gates, GAVI, (պատուաստի քարոզչութեան ընկերութիւն մը), Rokefellers, Rothchilds, et al, Նշուած  ընկերութիւններն են այս որոշումին՝ (Agenda ID2020)-ի գործադրութեան հիմնադիրները:

Տեսնել նկարը:


            Համաճարակի պաշտօնական հռչակումէն ետք, յաջորդ քայլն էր,  ՀԱԿ-ի յանձնարարութեամբ կամ անհատական երկիրներու կողմէ, ժողովրդային պարտադիր պատուաստումը զինուորական կամ բանակի հսկողութեան ներքեւ: Անոնք որոնք պիտի մերժեն այս ընթացքը, պիտի պատժուին բանտարկութեամբ կամ տուգանքներով եւ բռնի պատուաստումով:

 

 

            Այս պարագային, երբ բռնի պատուաստում կիրարկուի ժողովուրդին վրայ, որ դեղորայքի ընկերութիւններու յաղթանակը պիտի ըլլայ, ժողովուրդը տեղեակ նոյնիսկ պիտի չըլլայ պատուաստումին բաղադրութիւնէն, որ շատ հաւանաբար կրնայ բազում առողջապահական եւ կենցաղային նոր եւ անսովոր պարագաներ ստեղծել երկրին վրայ ինչպէս՝ անբուժելի հիւանդութիւններ, մարդկային արգաւանդի հատում եւ այլն: Աշխարհի մէջ այսօր, արուեստագիտական կենսաբանական ոլորտին մէջ, Միացեալ Նահանգներ, Անգլիա, Իսրայէլ, Գանատա եւ Աւստրալիա հասած են ծայրագոյն գիտութեան աստիճանի ուր կարող են անսանձ գործադրել իրենց գիտութիւնը աշխարհի մէջ:

            Մէկ այլ պարագայի մէջ, հաւանական է նաեւ թէ՝ ստեղծուած խառնաշփոթութիւնը պարզապէս վարկած մըն է, բայց կրնայ իրական ըլլալ, պատուաստումի կողքին, համայն մարդկութեան մորթին ներքեւ ներմուծելու արհեստական (chip) տաշեղ մը, ճամբայ հարթելու համար (digital) միաթուային դրամին, ուր «անոնք» պիտի կարենան հսկել, փոխել եւ ղեկավարել ժողովուրդի իւրաքանչիւրին կենցաղին եւ ապրուստին, առողջութեան եւ նիւթականին տուեալները: Շատ հաւանաբար նաեւ պատիժի ենթարկել ըմբոստ կամ ընդիմադիր անհատ մը, անոր տուեալները սառեցնելով: Անիմաստ չէր տոքթ. Թէտրոս-ի յայտարարութիւնը (ՀԱԿ)-էն, երբ կ՝ըսէր թէ թուղթէ դրամանիշերը մի գործածէք այլեւս, քորոնայի ժահրի վարակումը կանխելու համար, սկսէք գործածել քրէտիթ քարթերը: Յայտարարութիւնը արդեօք կանխազգուշացու՞մ էր: Որովհետեւ՝ Չինաստանի եւ Սկանտինաւեան երկիրներու մէջ արդէն իսկ սկսած են գործադրել դրամանիշի այդ կերպարը:

            Աշխարհ ուղղուած է դէպի ամբողջատիրական պետութիւն, եւ անիկա (Agenda ID2020)-ի մասնիկն է: Այս քայլը ժամանակ առաջ պատրաստուած ծրագիր մըն էր որուն փորձարկումը  կիրարկուեցաւ 18 Հոկտ. 2019-ին, Պոլթիմորի մէջ, Մէրիլէնտ, Ս. Հաբքինզ հիւանդանոցին մէջ, հովանաւոր ունենալով Պիլ եւ Մէլինտա Կէյթց զոյգը եւ WEF (Համաշխարհային Շրջապատի Ֆոնտ)  հաստատութիւնը, որ կը ներառէ զանազան քաղաքական, տնտեսական, ակադեմական, եւ այլ կազմակերպութիւններ, որոնց նպատակներէն է աշխարհի բնակչութեան նուազումը, զսպումը,  տնտեսական կեդրոնացումը եւ երկիրներու ղեկավարումը:

            Պիլ Կէյթց վերոյիշեալ ծրագիրներու առաջին ջատագովներէն է, մանաւանդ՝ Ափրիկէի մէջ, միատեղ աշխատակցելով Ռոթչայլտզ, Ռվքըրֆէլլըր, Մօրկըն եւ այլ համաշխարհային հսկաներու հետ, նպատակ ունենալով՝ աշխարհի վրայ աւելի նուազ բնակչութիւն, որպէսզի մնացեալը կարենայ աւելի առողջ եւ ապահով ապրի մայր երկրի բնական հարստութեամբ:

            Այս գաղափարը ծնունդ առած էր 1960 եւ 1970 թուականներուն, Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Հէնրի Քիսինճըրի կողմէ, Նախագահ Նիքսընի ժամանակ, որը օգնական ճարտարապետն էր Վիէթնամի, Քամպոտիայի պատերազմներուն (ուր միլիոնաւորներ զոհուեցան ցեղասպանութեան հետեւանքով), համադրուած յեղափոխութիւնը Չիլիի մէջ, 1973-ին եւ 9/11-ի Գաղտնի սպասարկութեան հետ ծրագրուած գործունէութիւնը:

            Ուրեմն՝ ի՞նչ է այս ID2020 կոչեցեալը: Ան ծրագիր մըն է ուր  աշխարհի ժողովուրդը պատուաստելով, անոնց ինքնութիւնը  թուայնացնել է: Իսկ այս ծրագրին հովանաւորներն են (ՀԱԿ)ն ու GAVI-ն (Միջազգային Դաշնութիւն Պատուաստի եւ պատուաստանիւթի) եւ անշուշտ՝ դեղորայքի ընկերութիւնները: Սոյն ծրագրի գործադրութիւնը արդէն սկսուած է Պէնկլատէշի մէջ որպէս՝ «մարդկային նպաստ», առաջնահերթ սկզբնաւորութեամբ: Պէնկլատէշի   այս ծրագրի պատասխանատուն կը նշէ թէ՝ «իրենք ապագայի մօտեցումով է որ կը կիրարկեն ժողովուրդի թուայնացման այս ծրագիրը, որպէսզի ժողովուրդը կարենայ իր անձնական տեղեկութիւնը հակակշռէ, անոնք կարողանան պետական եւ կենցաղային ծառայութիւններու  վերահասու ըլլալ եւ օգտուիլ անկէ, իսկ պետութիւնը՝ հետամուտ է նման մօտեցումներու:

            Մէկ այլ արարով՝ մեծ թիւով գիտնականներ եւ համաշխարհային համացանցի աղբիւրներու մասնագէտներ կ՝ըսեն թէ՝ այս պատահարը ո՛չ քորոնա ժահր է եւ ո՛չ մէկ այլ ժահր, եւ ո՛չ ալ որեւէ փոխանցիկ հիւանդութիւն, այլ՝ պարզապէս աշխարհի վրայ նորանոր հնարուած 5G, (5th Generation), համացանցի փորձարկումն է, որուն գործածութիւնը պիտի ընդհանրանայ հաղորդակցութիւններու, հեռաձայնային կապերու, համակարգերու, բոլոր ձեռքի արուեստական գործիքներուն, բնակարաններու սարքերուն, պիտի կարենայ կապ պահել նաեւ մարդկային մարմիններուն մէջ սրսկուած պատուաստներուն հետ, կապ պիտի կարենայ ունենալ բոլոր դրամատուներու, հիւանդանոցներու եւ պետական կառոյցներու տեղեկութիւններուն, որպէսզի կարենան հսկել եւ ղեկավարել ժողովուրդը: Իսկ այդ բոլորը՝ «կարգ մը» շնորհեալ անձերու կամ խմբակներու կողմէ:

 

            Վերադառնալով քորոնայի համաճարակին: Այժմ, երբ համայն Եւրոպան կալանքի տակ է, մարդկութիւնը փակուած է բնակարաններու եւ հիւանդանոցներու մէջ, Նոյնպէս նաեւ Մ.Ն եւ Գանատա: Իսկ ինչո՞ւ Չինաստան, ուրկէ ծնունդ առաւ այս ժահրը, արդէն թօթափած է ժողովրդային քարանթինը, մեռնողներու թիւը անհետացած. կամ՝ Իսրայէլի մէջ ինչպէ՞ս բնաւ չէ արձանագրուած ոեւէ մեռեալ. իսկ ինչո՞ւ այս երկիրներու ժողովուրդները տակաւին կը մնան քարանթին վիճակի մէջ:

            Քորոնա Ժահրի ծնունդէն ի վեր շրջանառութեան մէջ էր այն տեղեկութիւնը թէ՝ ան ընդհանրապէս ասիական ցեղը խոցող  ժահր մըն է եւ անկէ վարակուածներուն 99 տոկոսը ասիոյ ժողովուրդն էր: Եթէ այդպէս էր պարագան, այդ ժահրը ինչպէ՞ս հասաւ Իրան, Իտալիա եւ աշխարհի տարբեր երկիրներ: Հետեւեալ բացատրութիւնը կարելի է տալ :

            Աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ տարածման պատճառը նկատուած է պարզապէս հանրային ուշադրութեան շեղեցում մը Չինաստանէն, որպէսզի այս արարքը չկոչուի որպէս քիմիական պատերազմ ուղղուած Չինաստանի դէմ:

            Իրանի պարագային: Շատ հաւանական է որ այս նոյն ժահրը գործածուած էր Սէուտական Արաբիոյ մէջ 2012 թուականին, իսկ այժմ՝ Իրանի մէջ, թիրախ ըրած՝ մարդկային գեները, ժանրը: Իրանի դէմ ճակատ բացուած էր արդէն տարիներ առաջ, զայն տնտեսապէս ընկճելու համար: Այնպէս որ երկիրը մատնուած էր տնտեսական ճգնաժամի, արեւմուտքին կողմէ շրջափակման ենթարկուելուն պատճառով, սակայն տակաւին կը տոկար մինչեւ քորոնա ժահրին ներմուծումը երկրին մէջ: Իրանի տնտեսութիւնը պիտի փլուզուի՞ արդեօք:

            Իտալիա: Իսկ ի՞նչն էր պատճառը Իտալիոյ վարակումին: Մարդիկ այն կարծիքին են թէ՝ այս պատահարը, Իտալիան պատժելու քայլ մըն էր, Մ.Նահանգներու եւ Պրիւքսէլի կողմէ, որովհետեւ Իտալիոյ կառավարութիւնը համաձայնութիւն մը ստորագրած էր (BRI) Belt and Road Initiative, կազմակերպութեան մը հետ որ գլխաւորուած է Չինաստանի կողմէ, 152 երկիրներու հետ տնտեսական եւ կառուցողական գործակցութեան նպատակներով: Այս պարագան նաեւ Յունաստանի կը վերաբերէր, սակայն արեւմուտքը չէր ուզեր որ գիտցուի թէ Չինաստանը օգնութեան ձեռք երկարեց Յունաստանի երբ Գերմանիան, Ֆրանսան եւ կարգ մը Եւրոպական Միութեան երկիրներ ջանացին կործանել զայն:

            Ինչո՞ւ Իտալիոյ մէջ մահացածներու թիւը գերազանցեց այլ երկիրներ: Արդեօ՞ք այնտեղ սերմանուած ժահրը աւելի հզօր էր: Սակայն սովորական տենդախառն հարբուխին եւ քորոնա ժահրին մինչեւ  մեծ տարբերութիւն չկայ. Թերեւս՝ ան եկած էր տարբե՞ր քիմիական հետազօտական աղբիւրէ: Ուքրանացի թղթակից մը կը յայտնէր թէ այնտեղ կան 5 բարձր հսկողութեան տակ գտնուող Մ.Ն-ի քիմիական հետազօտական հաստատութիւններ, որտեղ տարօրինակ հիւանդութիւններ ի յայտ կուգան յաճախ: Սակայն ոչ ոք կը համարձակի խօսիլ այդ մասին: Պարագան նոյնն է նաեւ Վրաստանի մէջ:

            Վերոյիշեալին պատկերը աչքի առաջ ունենալով, կը կարծենք թէ աւելի պղտոր կացութիւն մը ստեղծուած է աշխարհի մէջ քորոնա ժահրին կամ զայն ստեղծողին պատճառով:

Ժողովուրդներու տանջանքով որոշ շահոյթի  աղբիւրներ ստեղծուած են կարգ մը շրջանակներու մօտ: Բայց որքա՞նով պիտի կարենայ գոյատեւել այս կացութիւնը, քաջ իմանալով որ այսօր Չինաստան կը մատակարարէ աշխարհի 80 տոկոսի պիտոյքները: Իսկ աւելին՝ առողջապահական եւ բժշկական պիտոյքներուն կարեւորագոյն եւ անհրաժեշտ պահանջքները:

Եթէ Չինաստանի տնտեսութիւնը քայքայել էր նպատակը այս շարժումին, աշխարհը մէկ օրէնքի ներքեւ պահել, ժողովուրդները պատուաստել հնազանդութեան եւ հլու հետեւողականութեան պատուաստներով, կարելի չէ գուշակել, որովհետեւ՝ Չինաստան արդէն շաբաթէ մը ի վեր վերսկսած է աշխարհի մատակարարումը իր նաւերով: Իսկ եթէ, այսօրուան հաշուով, մօտ 22 հազար մեռեալ վերագրուած է քորոնա ժահրին վրայ, հապա ներքեւի ցանկին վրայ մեռեալներուն մասին ինչո՞ւ ոեւէ մէկը ձայն չի բարձրացներ:

 

 

Սիրելի ընթերցող, սոյն քաոսի վերածուած թատերգութեան արարները մեզի անծանօթ են տակաւին, ուրեմն՝ ի՞նչ կրնայ պատահիլ երբ այս քաոսը աւարտի:

Մարդիկ ի՞նչ կրցան սորվիլ այս քարանթինայի օրերուն: Պիտի կարենա՞ն պահել այն բոլոր մաքրութեան, բարեացակամութեան, յարգանքի, համբերութեան եւ խնայողութեան պայմանները, որ պարտադրաբար կիրարկեցին այս նեղ օրերուն:

Ապագան ցոյց կու տայ:

 

  ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

Լրահոս - 15 Յունուար 2021
Սիւնակագիրներ
Հրաչ Սեփեթճեան Ծնած է 1969-ին, Պէյրութ, Լիբանան։Կիպրոսի ՀԲԸՄ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը աւարտած է 1987-ին։Երեւանի Պետական Համալսարանի Հայկական Բանասիրական բաժանմունքէն շրջանաւարտ ՝1994-ին։1980-ական թուականներէն կ՚աշխատակցի «Զարթօնք»ին եւ ապա՝ «Նոր Օր»ին։1994-2000 օգնական խմբագիր «Զարթօնք»ի։1993-էն ի վեր հայոց լեզուի, գրականութեան, պատմութեան եւ մշակոյթի ուսուցիչ Լիբանանի եւ Լոս Անճելըսի մէջ։Լիբանանի եւ Լոս Անճելըսի մէջ եղած է եւ է գործօն անդամ ՀԲԸՄ-ի, ԹՄՄ-ի եւ ՌԱԿ-ի շրջանակներէն ներս, վարելով զանազան պաշտօններ։Ներկայիս՝ ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տէմիրճեան վարժարանի Հայերէնի Բաժանմունքի վարիչ։ «Նոր Օր»ի խմբագիր՝ Մարտ 2016-էն։  
Վաչէ Սեմերճեան Ծնած է 1938-ին, Պէյրութ, Լիբանան։ Շրջանաւարտ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն եւ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն՝ որպէս քիմիագէտ։ Շրջան մը եղած է ուսուցիչ Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն ներս։ Ապա, վկայուելով որպէս կաշուեմշակութեան վարպետ, տասը տարի  կը գործուղղուի Եթովպիա եւ Աֆղանիստան։ 1976-ին կը հաստատուի Միացեալ Նահանգներու արեւմտեան ափ, գործօն անդամ դառնալով ԹՄՄ-ի եւ ՌԱԿ-ի։ Կաշուեմշակութեամբ աշխատելէ ետք, կը հրաւիրուի Հոլիվուտի ԹՄՄ Արշակ Տիգրանեան վարժարան, դասաւանդելու համար հայագիտական նիւթեր։ Հանգստեան կը կոչուի 2009 թուականին։1956-էն ի վեր կ՚աշխատակցի ռամկավար ազատական մամուլին։ 1977-էն առ այսօր ծաւալուն գործունէութիւն ունեցած է «Նոր Օր»էն ներս որպէս խորհրդական եւ ղեկավար։  Վեց տարի եղած է պատասխանատու խմբագիրը «Նոր Օր» շաբաթաթերթին։Վաչէ Սեմերճեան հեղինակ է չորս հատորներու. «Ապրուած սփիւռքը», «Յիշատակելի դիմաքանդակներ», եւ «Լուսարձակին տակ» Ա. Եւ Բ. հատորներ։ 
Յակոբ Մարտիրոսեան   Ծնած է Սուրիոյ Արաբ-բունար գիւղաքաղաքը 1943 թուականին։ 1949-ին Հալէպ փոխադրուած է ուր յաճախած է տեղւոյն Կրթասիրաց վարժարանը, ապա Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան, Լազար Նաճարեան-Գալուստ Կիւլպէնկեան երկրորդական վարժարանը, եւ վկայուած 1964-ին։ Նոյն տարին, քաղաքական աննպաստ պայմաններու հետեւանքով ընտանեօք վերադարձած են Լիբանան, Պէյրութ, ուր շարունակած է իր ուսումը, հաշուապահութեան եւ տնտեսագիտութեան մարզերուն մէջ։ Ապա լծուած աշխատանքի զանազան հաստատութիւններու մէջ, ինչպէս Ապրոյեան հաստատութիւն եւ Պանք Ալ Արապի, վարելով բաժնի տնօրէնութեան պաշտօններ։ 1976-ին հաստատուած է Լոս Անճելըս, Միացեալ նահանգներ, ուր շարունակած է աշխատիլ արհեստավարժ  ինքնաշարժի ընկերութիւններու եւ հաստատութիւններու մէջ, ուսումը շարունակելով եւ մասնագիտանալով այդ ճիւղին մէջ։Հանգստեան կոչուած է 2012 թուականին։ Յակոբ Մարտիրոսեան անդամակցած է Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան, ՀԲԸՄ-ին եւ Թէքեան Մշակութային Միութեան, 1958 թուականէն սկսեալ, Հալէպի մէջ, Սուրիա։ Ան շարունակած է իր միութենական եւ կուսակցական գործունէութիւնները Լիբանանի մէջ, Պէյրութ, ուր անդամակցած է Փորթուգալեան ակումբին, եւ եղած է հիմնադիրը Անթիլիասի ՌԱԿ Յովսէփեան ակումբին։  Լոս Անճելըսի մէջ, շարունակած է իր միութենական եւ կուսակցական  աշխատանքները վարելով ատենադպիրի պաշտօններ Գերսամ Ահարոնեան ակումբին եւ ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութեանց մէջ, ատենապետի պաշտօն՝ Ռուբէն Հերեան ակումբի, եւ «Նոր Օր» շաբաթաթերթի խմբագիրի պաշտօնը 2011 թուականէն մինչև Մարտ 2016 թուականը:  
Սարգիս Մինասեան Ծնած է Դամասկոս, Սուրիա՝ 1933-ին: Ընտանեօք Լիբանան փոխադրուելով, շրջանաւարտ կը դառնայ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն 1953-ին: Ապա՝ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն ստանայ Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսը Եւրոպայի արդի պատմութեան մէջ:Շուրջ երեսուն տարի եղած է ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի վարիչ-տնօրէն, վարելով ՀԲԸՄ-ի գործերը: Պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած է մշակութային եւ մասնաւորաբար թատերական կեանքէն ներս: ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագիր՝ 1964-74:1986-ին կը հաստատուի Լոս Անճելըս, դառնալով «Նոր Օր»ի խմբագիր մինչեւ 1990: Մինասեան կը մնայ գլխաւոր սիւնակագիրներէն մէկը «Նոր Օրի: 1992-էն ի վեր լոյս կ'ընծայէ Չորք-Մարզպանի հայրենակցական միութեան «Տեղեկատուն»:Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին մասին լոյս ընծայած է «Մայրիներու երկրին աւերակումը» հատորը 2003-ին: Ունի բազմաթիւ թարգմանութիւններ: 13 տարի եղած է հանրային վարժարանի մը գրադարանապետը:Լոս Անճելըսի մէջ կը շարունակէ գործօն իր դերը ՀԲԸՄ-էն եւ Չորք-Մարզպանի (Տէօրթ-Եօլ) հայրենակցական միութենէն ներս, որուն հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը՝ 2012-էն ի վեր:
Խաչիկ Ճանոյեան Ծնած է Մուսուլ, Իրաք։ Շատ փոքր տարիքէն կը կորսնցնէ մայրն ու հայրը։ 1956-ին  կը տեղափոխուի Պաղտատ։ 1966-ին կ՚աւարտէ Պաղտատի պետական համալսարանը, վկայուելով լեզուագիտական գոլէճի սպաներէնի բաժինէն։Պաղտատի մէջ եղած է գործօն անդամ ՀԲԸՄ-ի։ 1968-ին անցնելով Պէյրութ հայագիտական ուսումը կը ստանայ Երուանդ Հիւսիսեան հայագիտական հիմնարկէն եւ նոյն տարիներուն կը զբաղի ուսուցչութեամբ։ Նոյն տարին կ՚անդամագրուի ՌԱԿ-ին։ 1972-ին կը վերադառնայ Պաղտատ, որպէս հայերէնի ուսուցիչ։ Յաջորդ տարի կ՚անցնի Արժանթին, ուր կը վարէ ՀԲԸՄ-ի Պուէնոս Այրեսի մասնաճիւղի վարիչ քարտուղարի պաշտօնը եւ միութեան «Լուսաբաց» եռամսեայի խմբագրութիւնը։ Հիմնադիրներէն է Մարի Մանուկեան վարժարանին։1975-էն ի վեր կ՚ապրի եւ կը գործէ Լոս Անճելըսի մէջ։ Եղած է «Նոր Օր»ի վարչական պատասխանատու, խմբագիրի օգնական եւ խմբագրական կազմերու անդամ։ Կ՚աշխատակցի սփիւռքահայ մամուլին։Ճանոյեան շատ գործօն տարր մըն է Լոս Անճելըսի մէջ։  Հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը Իրաքահայերու Միութեան։ ՀԲԸՄ-էն, ԹՄՄ-էն եւ ՌԱԿ-էն ներս տարած է եւ կը տանի բազմաբեղուն աշխատանք։35 տարի շարունակ հիմնած եւ ղեկավարած է Հայ Ընտանեկան Շաբաթօրեայ վարժարանը։ Մեծապէս նպաստած է գաղութահայ մշակութային եւ գրական կեանքին, եկեղեցական կեանքին եւ պարգեւատրուած է բազմաթիւ շքանշաններով եւ պատուոյ գիրերով։ Ամուսնացած է, ունի երեք զաւակ եւ հինգ թոռնիկ։
Մինաս Գոճայեան Ծնած է Պէյրութ, 1946-ին։ Յաճախած է ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանը, ապա հետեւած է լեզուի եւ գրականութեան դասընթացքներու Փարիզի մէջ եւ աւարտած՝ Երեւանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ճիւղը, միաժամանակ հետեւելով հնագոյն պատմութեան եւ հնագիտութեան դասընթացքներու։ Դոկտորական աստիճան կը ստանայ 1980-ին։Հայոց լեզու, գրականութիւն, պատմութիւն եւ մշակոյթ դասաւանդած է Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն եւ Լոս Անճելըսի ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանէն ներս։ Աշխատակցած է եւ կ՚աշխատակցի սփիւռքահայ մամուլին։ Եղած է «Նոր Օր» շաբաթաթերթի պատասխանատու խմբագիր։ Անգլիատառ AIM-ի հիմնադիր-խմբագիրներէն է եւ ներկայիս մաս կը կազմէ Keghart.com-ի խմբագրութեան եւ պատասխանատու խմբագիրն է Երուսաղէմի «Սիոն» պաշտօնաթերթին։Խմբագրած եւ պարզեցուցած է հայ դասական գրողներու գործեր, նաեւ հեղինակ է հայոց լեզուի եւ պատմութեան դասագիրքերու։ Խմբագիրն է «Պատմութիւն Չորք-Մարզպանի» յուշամատեանին։  
Գէորգ Քէօշկէրեան Ծնած է Երուսաղէմ և վեց տարեկանին ընտանիքին հետ փոխադրուած է Հալէպ։ Ուսման բարձրագոյն վկայականը եղած է Մաքիստրոս Արուեստից Տիտղոս՝ Անգլերէն լեզուի ուսուցման մէջ, Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն։ 1976-ին հաստատուած է Լոս Անճելըս և 1980-ին ամուսնացած է Սիլվա Տագէսեանի հետ ու բախտաւորուած երկու զաւակներով՝ աղջիկ մը և մանչ մը։ 2009-ին հանգստեան կոչուած է 25 տարիներու ծառայութենէ մը ետք՝ Լոս Անճըլոսի դպրոցական միացեալ ցանցին մէջ, ինը տարի որպէս ուսողութեան ուսուցիչ և 16 տարի որպէս փոխ-տնօրէն։ Անդամ է Թէքէեան Մշակութային Միութեան Միացեալ Նահանգներու և Գանատայի Կեդրոնական Վարչութեան։  
Սարգիս Մինասեան Ծնած է Դամասկոս, Սուրիա՝ 1933-ին: Ընտանեօք Լիբանան փոխադրուելով, շրջանաւարտ կը դառնայ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն 1953-ին: Ապա՝ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն ստանայ Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսը Եւրոպայի արդի պատմութեան մէջ:Շուրջ երեսուն տարի եղած է ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի վարիչ-տնօրէն, վարելով ՀԲԸՄ-ի գործերը: Պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած է մշակութային եւ մասնաւորաբար թատերական կեանքէն ներս: ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագիր՝ 1964-74:1986-ին կը հաստատուի Լոս Անճելըս, դառնալով «Նոր Օր»ի խմբագիր մինչեւ 1990: Մինասեան կը մնայ գլխաւոր սիւնակագիրներէն մէկը «Նոր Օրի: 1992-էն ի վեր լոյս կ'ընծայէ Չորք-Մարզպանի հայրենակցական միութեան «Տեղեկատուն»:Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին մասին լոյս ընծայած է «Մայրիներու երկրին աւերակումը» հատորը 2003-ին: Ունի բազմաթիւ թարգմանութիւններ: 13 տարի եղած է հանրային վարժարանի մը գրադարանապետը:Լոս Անճելըսի մէջ կը շարունակէ գործօն իր դերը ՀԲԸՄ-էն եւ Չորք-Մարզպանի (Տէօրթ-Եօլ) հայրենակցական միութենէն ներս, որուն հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը՝ 2012-էն ի վեր:
Արա Ահարոնեան Ծնած է Թրիփոլի, Լիբանան։ Նախնական ուսումը ստացած է Պէյրութի ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-Մանուկեան երկրորդական վարժարանին մէջ։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին հետեւանքով, 1976-ին կը տեղափոխուի Միացեալ Նահանգներ եւ կ՚աւարտէ Քալիֆորնիոյ համալսարանի Էլէքթրոնիք ճարտարագիտութեան բաժինը։ Անդամ է ՌԱԿ-ի եւ երիտասարդական տարիներէն մինչ օրս վարած է եւ կը վարէ պատասխանատու պաշտօններ կուսակցութենէն եւ Թէքէեան Մշակութային Միութենէն ներս։ «Նոր Օր» պաշտօնաթերթի երկարամեայ աշխատակից։Ահարոնեան գործօն տարր մըն է լոսանճելըսահայ կեանքէն ներս, ներկայացնելով ՌԱԿ-ը համագաղութային ծրագիրներու մէջ։ Հեղինակ է Հայաստանի, Արցախի եւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան նուիրուած հատորներու։ Ներկայիս կը պաշտօնավարէ ապահովագրական ընկերութեան մը մէջ, որպէս ծրագրող-խորհրդատու։