Հայ
Սարգիս Մինասեան
ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԱՄԲԱՍՏԱՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑՈՎ
ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԱՄԲԱՍՏԱՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑՈՎ
Նոյեմբեր 28 , 2019 , 09:37

ՆՈՐ ՕՐ, ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- NEAL KATYAL, SAM KOPPELMAN

Երեւակայեցէք պահ մը, թէ մեր նախագահը, իբրեւ ընդհանուր հրամանատարը երկրին, փորձած է օտար երկրի մը ղեկավարը համոզել, որ հետաքննութիւն մը կատարէ իր հակառակորդին (Ճօ Պայտընի) մասին, որուն իբրեւ հետեւանք այս վերջինը զրկելու համար նախագահական թեկնածութենէ։

 

Այս նախաձեռնութեան պատճառով, Պրն. նախագահը պիտի ունենայ աւելի տկար մրցակից մը, յաղթական հանդիսանալու ակնկալութեամբ 2020-ի ընտրութեանց։ Այն ատեն, իր վերընտրութիւնը պիտի պարտի օտար երկրի մը։ Եւ, այդ երկրին ղեկավարները որքա՜ն ազդեցութիւն պիտի ունենան մեր արտաքին քաղաքականութեան որոշումներուն վրայ։

 

Երեւակայեցէք, որքան դիւրութեամբ կարելի է շանթաժ ընել մեր երկրի առաջնորդին։ Երեւակայեցէք, ինչ պիտի ըլլայ մեր նախագահին յաջորդ քայլը, գիտակցելով որ կրնայ տապալել երկրին ժողովրդավարութիւնը առանց պատժուելու։

 

Նախագահ Թրամփի ճիգերը, մղելու Ուքրանիան միջամտելու ամերիկեան ժողովրդավարութեան ընթացքին, եթէ գաղտնի մնացած ըլլար մինչեւ 2020-ի ընտրութիւնները, եւ եթէ չբացայայտուէր լուրը բացայայտող «մատնիչի» մը (Whistle-blower) կողմէ, հիմնականօրէն (թերեւս անդարձ) պիտի կորսնցնէինք հաւատքը մեր հանրապետութեան օրինաւորութեան հանդէպ։

 

Այս պատճառով, այլընտրանքը չունինք, եթէ ոչ, ամբաստանելու եւ պաշտօնանկ ընելու Պրն. Թրամփը։ Որովհետեւ անիկա կ՚ուզէ ականահարել (undermine) մեր ժողովրդավարութիւնը, օժանդակելով իր վերընտրութեան հեռանկարին։ Որովհետեւ անիկա ջատագովօրէն յայտարարած էր, թէ դարձեալ նոյն ձեւով պիտի գործէ, տրուած ըլլալով որ իր պաշտօնին իրաւասութիւնները կ՚օգտագործէր իր անձնական շահերուն համար, փոխանակ՝ ժողովուրդին։ Ու նման նախագահի մը, որ իր շահերը գերադաս կը նկատէ իր ժողովուրդէն, մեր սահմանադրութեան մէջ ամբաստանութիւն (impeachment) նախատեսուած է անոր հեռացումին համար։

 

Մեր սահմանադրութեան Բ. յօդուածին Դ. պարբերութիւնը կ՚ուրուագծէ, թէ ինչ օրինազանցումներ (յանցանքներ) կը վճռեն նախագահ մը պաշտօնանկ ընելու համար.- «նախագահը… պէտք է պաշտօնէ հեռացուի, եթէ ամբաստանուի… դաւաճանութեամբ, կաշառակերութեամբ, կամ՝ մեծ ոճիրներով ու վատաբարոյութեամբ…»։


Ասկէ հարց կը ծագի. ի՞նչ բանը, ճշդօրէն, մեծ ոճիր է կամ վատաբարոյութիւն։

Պատասխանը ձեր ակնկալածը չէ։ Մեծ ոճիրները կամ վատաբարոյութիւնները անպայմանօրէն ոճրային օրինագիրքին կողմէ սահմանուած յանցանքները չեն։ Ո՛չ ալ բոլոր ոճիրները, որոնք ցուցակագրուած են օրինագիրքին մէջ, մեծ ոճիրներ կամ վատաբարոյութիւններ (misdemeanor) են։ Մեծ ոճիր նկատուած է կաշառակերութիւնը, որ նոյնիսկ յիշատակուած չէր սահմանադրութիւնը գրուած ատեն։

 

Մեր սահմանադրութեան հիմնադիրները, թէեւ երբեք ակնյայտօրէն չեն սահմանած այդ եզրը, համախոհութիւն մը (consensus) գոյացած է, թէ ինչը կը նկատուի բարձր ոճիր մը, կամ՝ վատաբարոյութիւն մը։ Նոյնինքն փոխնախագահ Մայք Փենսը, 2008-ին, երբ քոնկրէսի անդամ էր տակաւին, յայտնած է. «Վատ ոճիրները ու վատաբարոյութիւնները ճշդելու պարագային, հարց տալու ենք, թէ իբրեւ Մ. Նահանգներու նախագահ ծառայողը իր շահերը… առաջնահե՞րթ կը նկատէ հանրային ծառայութենէն»։


Պրն. Թրամփի վարմունքը, Ուքրանիոյ հարցով միայն, յանցաւոր է, նման վստահութեան երեք զեղծումներով։ Պրն. Թրամփին առաջին զեղծումը վստահութեան, հրաւիրել էր օտար ուժ մը միջամուխ ըլլալու մեր ժողովրդավարութեան։ Արդարեւ, Ճորճ Ուաշինկթըն իր հրաժեշտի ճառին մէջ ըսած էր. «Օտար ազդեցութիւնը ամէնէն վնասակար թշնամին է հանրապետական կառավարութեան»։ Մինչ Ճէյմս Մետիսըն առաջարկած է, որ ամբաստանումը (impeachment) մաս կազմէ Սահմանադրութեան, այն բացայայտ նպատակով, թէ որեւէ նախագահ «չդաւաճանէր իր վստահութեան նկատմամբ օտար ուժերու»։


Այնպէս որ, Թրամփ ոչ միայն յանցաւոր է ամբաստանութեամբ, իր ճիգերը Ուքրանիան քաջալերելու, որպէսզի Ճօ Պայտընը հետաքննութեան ենթարկուի, յանցանքի համազօր ամբաստանութիւն մըն է։ Երկրորդը, առաջարկած կաշառակերութիւնն է։ Այս վերջին պարագային, կը մնայ փաստել, որ Թրամփ, հեռաձայնային խօսակցութեան մը ատեն, խոստացած է տրամադրել «Ճեվըլին» հակահրասայլային հրթիռներ, իրեն կատարուելիք շնորհին փոխարէն, որպէսզի քննարկում կատարուի Ճօ Պայտընի մասին՝ 2016-ի ընտրութեանց ատեն։

 

Թրամփի վարչակարգին պաշտօնատարները վկայած են, որ Պրն. նախագահը 391 միլիոն տոլարի յատկացումը Ուքրանիոյ, ժամանակաւորապէս առկախած է, պայմանաւորելով Ճօ Պայտընի հանդէպ բացուելիք հետաքննութեամբ։ Ուքրանիոյ մէջ Ամերիկայի դեսպան Կորտըն Սոնտրլենտ վկայած է, թէ վերոյիշեալ առկախումը պայմանաւորութիւն մըն էր, Պայտընի հանդէպ բացուելիք հետաքննութեամբ։

 

Երրորդը, արդարութեան խափանումն է, որ նոյնպէս ամբաստանութեան արժանի է, ինչպէս որ Ռիչըրտ Նիքսընի պարագային էր։ Այս վերջինը լուր չունէր Watergate-ի գողութենէն։ Անիկա ամբաստանուեցաւ ծածկելուն համար գողութիւնը։ Նոյնը կատարելու վրայ է Թրամփը. ասիկա մերժեց գործակցիլ ամբաստանութեան դատավարութեան հետ, եւ այլազաններու արգիլեց վկայութիւն կատարել, եւ անտեսեց դատակոչերը (subpoenas)։

 

Ամբաստանութեան վերոյիշեալ օրինազանցութիւնները կը յանգին միակ ճշմարտութեան մը. հարցուր թէ օտար երկիր մը ի՞նչ կրնայ ընել քեզի, քու սեփական երկրիդ, հայրենիքիդ համար։


Սակայն, Թրամփ կրկին ու կրկին անգամ ապացուցած է, թէ անիկա հետամուտ է խարդախելու ընտրութեան արդիւնքները ի նպաստ իրեն, նոյնիսկ օտար տէրութեան մը օգնութեամբ, ականահարելու համար մեր ժողովրդավարութիւնը։

 

Մինչ այդ, որեւէ հաւաստիք չկայ, որ ան ամբաստանուի (impeached)։ Թրամփ պիտի հեռացուի, ոչ թէ Սահամանդրութեան Բ. յօդուածի, չորրորդ ենթաբաժնի օրէնքով, այլ քոնկրէսականներու կողմէ, որոնք խիզախ են եւ թէ թերի կողմեր ունին, ինչպէս մեզմէ իւրաքաչիւրը։ Եւ ասոնք կարիքն ունին քուէարկողներու օժանդակութեան, որպէսզի արդար շարժին։

 

Թարգմ.՝ ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ

«Թայմ» շաբաթաթերթ, 18 Նոյեմբեր 2019

Լրահոս - 03 Յուլիս 2020
Սիւնակագիրներ
Հրաչ Սեփեթճեան Ծնած է 1969-ին, Պէյրութ, Լիբանան։Կիպրոսի ՀԲԸՄ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը աւարտած է 1987-ին։Երեւանի Պետական Համալսարանի Հայկական Բանասիրական բաժանմունքէն շրջանաւարտ ՝1994-ին։1980-ական թուականներէն կ՚աշխատակցի «Զարթօնք»ին եւ ապա՝ «Նոր Օր»ին։1994-2000 օգնական խմբագիր «Զարթօնք»ի։1993-էն ի վեր հայոց լեզուի, գրականութեան, պատմութեան եւ մշակոյթի ուսուցիչ Լիբանանի եւ Լոս Անճելըսի մէջ։Լիբանանի եւ Լոս Անճելըսի մէջ եղած է եւ է գործօն անդամ ՀԲԸՄ-ի, ԹՄՄ-ի եւ ՌԱԿ-ի շրջանակներէն ներս, վարելով զանազան պաշտօններ։Ներկայիս՝ ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տէմիրճեան վարժարանի Հայերէնի Բաժանմունքի վարիչ։ «Նոր Օր»ի խմբագիր՝ Մարտ 2016-էն։  
Վաչէ Սեմերճեան Ծնած է 1938-ին, Պէյրութ, Լիբանան։ Շրջանաւարտ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն եւ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն՝ որպէս քիմիագէտ։ Շրջան մը եղած է ուսուցիչ Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն ներս։ Ապա, վկայուելով որպէս կաշուեմշակութեան վարպետ, տասը տարի  կը գործուղղուի Եթովպիա եւ Աֆղանիստան։ 1976-ին կը հաստատուի Միացեալ Նահանգներու արեւմտեան ափ, գործօն անդամ դառնալով ԹՄՄ-ի եւ ՌԱԿ-ի։ Կաշուեմշակութեամբ աշխատելէ ետք, կը հրաւիրուի Հոլիվուտի ԹՄՄ Արշակ Տիգրանեան վարժարան, դասաւանդելու համար հայագիտական նիւթեր։ Հանգստեան կը կոչուի 2009 թուականին։1956-էն ի վեր կ՚աշխատակցի ռամկավար ազատական մամուլին։ 1977-էն առ այսօր ծաւալուն գործունէութիւն ունեցած է «Նոր Օր»էն ներս որպէս խորհրդական եւ ղեկավար։  Վեց տարի եղած է պատասխանատու խմբագիրը «Նոր Օր» շաբաթաթերթին։Վաչէ Սեմերճեան հեղինակ է չորս հատորներու. «Ապրուած սփիւռքը», «Յիշատակելի դիմաքանդակներ», եւ «Լուսարձակին տակ» Ա. Եւ Բ. հատորներ։ 
Յակոբ Մարտիրոսեան   Ծնած է Սուրիոյ Արաբ-բունար գիւղաքաղաքը 1943 թուականին։ 1949-ին Հալէպ փոխադրուած է ուր յաճախած է տեղւոյն Կրթասիրաց վարժարանը, ապա Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան, Լազար Նաճարեան-Գալուստ Կիւլպէնկեան երկրորդական վարժարանը, եւ վկայուած 1964-ին։ Նոյն տարին, քաղաքական աննպաստ պայմաններու հետեւանքով ընտանեօք վերադարձած են Լիբանան, Պէյրութ, ուր շարունակած է իր ուսումը, հաշուապահութեան եւ տնտեսագիտութեան մարզերուն մէջ։ Ապա լծուած աշխատանքի զանազան հաստատութիւններու մէջ, ինչպէս Ապրոյեան հաստատութիւն եւ Պանք Ալ Արապի, վարելով բաժնի տնօրէնութեան պաշտօններ։ 1976-ին հաստատուած է Լոս Անճելըս, Միացեալ նահանգներ, ուր շարունակած է աշխատիլ արհեստավարժ  ինքնաշարժի ընկերութիւններու եւ հաստատութիւններու մէջ, ուսումը շարունակելով եւ մասնագիտանալով այդ ճիւղին մէջ։Հանգստեան կոչուած է 2012 թուականին։ Յակոբ Մարտիրոսեան անդամակցած է Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան, ՀԲԸՄ-ին եւ Թէքեան Մշակութային Միութեան, 1958 թուականէն սկսեալ, Հալէպի մէջ, Սուրիա։ Ան շարունակած է իր միութենական եւ կուսակցական գործունէութիւնները Լիբանանի մէջ, Պէյրութ, ուր անդամակցած է Փորթուգալեան ակումբին, եւ եղած է հիմնադիրը Անթիլիասի ՌԱԿ Յովսէփեան ակումբին։  Լոս Անճելըսի մէջ, շարունակած է իր միութենական եւ կուսակցական  աշխատանքները վարելով ատենադպիրի պաշտօններ Գերսամ Ահարոնեան ակումբին եւ ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութեանց մէջ, ատենապետի պաշտօն՝ Ռուբէն Հերեան ակումբի, եւ «Նոր Օր» շաբաթաթերթի խմբագիրի պաշտօնը 2011 թուականէն մինչև Մարտ 2016 թուականը:  
Սարգիս Մինասեան Ծնած է Դամասկոս, Սուրիա՝ 1933-ին: Ընտանեօք Լիբանան փոխադրուելով, շրջանաւարտ կը դառնայ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն 1953-ին: Ապա՝ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն ստանայ Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսը Եւրոպայի արդի պատմութեան մէջ:Շուրջ երեսուն տարի եղած է ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի վարիչ-տնօրէն, վարելով ՀԲԸՄ-ի գործերը: Պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած է մշակութային եւ մասնաւորաբար թատերական կեանքէն ներս: ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագիր՝ 1964-74:1986-ին կը հաստատուի Լոս Անճելըս, դառնալով «Նոր Օր»ի խմբագիր մինչեւ 1990: Մինասեան կը մնայ գլխաւոր սիւնակագիրներէն մէկը «Նոր Օրի: 1992-էն ի վեր լոյս կ'ընծայէ Չորք-Մարզպանի հայրենակցական միութեան «Տեղեկատուն»:Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին մասին լոյս ընծայած է «Մայրիներու երկրին աւերակումը» հատորը 2003-ին: Ունի բազմաթիւ թարգմանութիւններ: 13 տարի եղած է հանրային վարժարանի մը գրադարանապետը:Լոս Անճելըսի մէջ կը շարունակէ գործօն իր դերը ՀԲԸՄ-էն եւ Չորք-Մարզպանի (Տէօրթ-Եօլ) հայրենակցական միութենէն ներս, որուն հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը՝ 2012-էն ի վեր:
Խաչիկ Ճանոյեան Ծնած է Մուսուլ, Իրաք։ Շատ փոքր տարիքէն կը կորսնցնէ մայրն ու հայրը։ 1956-ին  կը տեղափոխուի Պաղտատ։ 1966-ին կ՚աւարտէ Պաղտատի պետական համալսարանը, վկայուելով լեզուագիտական գոլէճի սպաներէնի բաժինէն։Պաղտատի մէջ եղած է գործօն անդամ ՀԲԸՄ-ի։ 1968-ին անցնելով Պէյրութ հայագիտական ուսումը կը ստանայ Երուանդ Հիւսիսեան հայագիտական հիմնարկէն եւ նոյն տարիներուն կը զբաղի ուսուցչութեամբ։ Նոյն տարին կ՚անդամագրուի ՌԱԿ-ին։ 1972-ին կը վերադառնայ Պաղտատ, որպէս հայերէնի ուսուցիչ։ Յաջորդ տարի կ՚անցնի Արժանթին, ուր կը վարէ ՀԲԸՄ-ի Պուէնոս Այրեսի մասնաճիւղի վարիչ քարտուղարի պաշտօնը եւ միութեան «Լուսաբաց» եռամսեայի խմբագրութիւնը։ Հիմնադիրներէն է Մարի Մանուկեան վարժարանին։1975-էն ի վեր կ՚ապրի եւ կը գործէ Լոս Անճելըսի մէջ։ Եղած է «Նոր Օր»ի վարչական պատասխանատու, խմբագիրի օգնական եւ խմբագրական կազմերու անդամ։ Կ՚աշխատակցի սփիւռքահայ մամուլին։Ճանոյեան շատ գործօն տարր մըն է Լոս Անճելըսի մէջ։  Հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը Իրաքահայերու Միութեան։ ՀԲԸՄ-էն, ԹՄՄ-էն եւ ՌԱԿ-էն ներս տարած է եւ կը տանի բազմաբեղուն աշխատանք։35 տարի շարունակ հիմնած եւ ղեկավարած է Հայ Ընտանեկան Շաբաթօրեայ վարժարանը։ Մեծապէս նպաստած է գաղութահայ մշակութային եւ գրական կեանքին, եկեղեցական կեանքին եւ պարգեւատրուած է բազմաթիւ շքանշաններով եւ պատուոյ գիրերով։ Ամուսնացած է, ունի երեք զաւակ եւ հինգ թոռնիկ։
Մինաս Գոճայեան Ծնած է Պէյրութ, 1946-ին։ Յաճախած է ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանը, ապա հետեւած է լեզուի եւ գրականութեան դասընթացքներու Փարիզի մէջ եւ աւարտած՝ Երեւանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ճիւղը, միաժամանակ հետեւելով հնագոյն պատմութեան եւ հնագիտութեան դասընթացքներու։ Դոկտորական աստիճան կը ստանայ 1980-ին։Հայոց լեզու, գրականութիւն, պատմութիւն եւ մշակոյթ դասաւանդած է Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն եւ Լոս Անճելըսի ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանէն ներս։ Աշխատակցած է եւ կ՚աշխատակցի սփիւռքահայ մամուլին։ Եղած է «Նոր Օր» շաբաթաթերթի պատասխանատու խմբագիր։ Անգլիատառ AIM-ի հիմնադիր-խմբագիրներէն է եւ ներկայիս մաս կը կազմէ Keghart.com-ի խմբագրութեան եւ պատասխանատու խմբագիրն է Երուսաղէմի «Սիոն» պաշտօնաթերթին։Խմբագրած եւ պարզեցուցած է հայ դասական գրողներու գործեր, նաեւ հեղինակ է հայոց լեզուի եւ պատմութեան դասագիրքերու։ Խմբագիրն է «Պատմութիւն Չորք-Մարզպանի» յուշամատեանին։  
Գէորգ Քէօշկէրեան Ծնած է Երուսաղէմ և վեց տարեկանին ընտանիքին հետ փոխադրուած է Հալէպ։ Ուսման բարձրագոյն վկայականը եղած է Մաքիստրոս Արուեստից Տիտղոս՝ Անգլերէն լեզուի ուսուցման մէջ, Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն։ 1976-ին հաստատուած է Լոս Անճելըս և 1980-ին ամուսնացած է Սիլվա Տագէսեանի հետ ու բախտաւորուած երկու զաւակներով՝ աղջիկ մը և մանչ մը։ 2009-ին հանգստեան կոչուած է 25 տարիներու ծառայութենէ մը ետք՝ Լոս Անճըլոսի դպրոցական միացեալ ցանցին մէջ, ինը տարի որպէս ուսողութեան ուսուցիչ և 16 տարի որպէս փոխ-տնօրէն։ Անդամ է Թէքէեան Մշակութային Միութեան Միացեալ Նահանգներու և Գանատայի Կեդրոնական Վարչութեան։  
Սարգիս Մինասեան Ծնած է Դամասկոս, Սուրիա՝ 1933-ին: Ընտանեօք Լիբանան փոխադրուելով, շրջանաւարտ կը դառնայ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն 1953-ին: Ապա՝ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն ստանայ Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսը Եւրոպայի արդի պատմութեան մէջ:Շուրջ երեսուն տարի եղած է ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի վարիչ-տնօրէն, վարելով ՀԲԸՄ-ի գործերը: Պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած է մշակութային եւ մասնաւորաբար թատերական կեանքէն ներս: ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագիր՝ 1964-74:1986-ին կը հաստատուի Լոս Անճելըս, դառնալով «Նոր Օր»ի խմբագիր մինչեւ 1990: Մինասեան կը մնայ գլխաւոր սիւնակագիրներէն մէկը «Նոր Օրի: 1992-էն ի վեր լոյս կ'ընծայէ Չորք-Մարզպանի հայրենակցական միութեան «Տեղեկատուն»:Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին մասին լոյս ընծայած է «Մայրիներու երկրին աւերակումը» հատորը 2003-ին: Ունի բազմաթիւ թարգմանութիւններ: 13 տարի եղած է հանրային վարժարանի մը գրադարանապետը:Լոս Անճելըսի մէջ կը շարունակէ գործօն իր դերը ՀԲԸՄ-էն եւ Չորք-Մարզպանի (Տէօրթ-Եօլ) հայրենակցական միութենէն ներս, որուն հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը՝ 2012-էն ի վեր:
Արա Ահարոնեան Ծնած է Թրիփոլի, Լիբանան։ Նախնական ուսումը ստացած է Պէյրութի ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-Մանուկեան երկրորդական վարժարանին մէջ։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին հետեւանքով, 1976-ին կը տեղափոխուի Միացեալ Նահանգներ եւ կ՚աւարտէ Քալիֆորնիոյ համալսարանի Էլէքթրոնիք ճարտարագիտութեան բաժինը։ Անդամ է ՌԱԿ-ի եւ երիտասարդական տարիներէն մինչ օրս վարած է եւ կը վարէ պատասխանատու պաշտօններ կուսակցութենէն եւ Թէքէեան Մշակութային Միութենէն ներս։ «Նոր Օր» պաշտօնաթերթի երկարամեայ աշխատակից։Ահարոնեան գործօն տարր մըն է լոսանճելըսահայ կեանքէն ներս, ներկայացնելով ՌԱԿ-ը համագաղութային ծրագիրներու մէջ։ Հեղինակ է Հայաստանի, Արցախի եւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան նուիրուած հատորներու։ Ներկայիս կը պաշտօնավարէ ապահովագրական ընկերութեան մը մէջ, որպէս ծրագրող-խորհրդատու։