Հայ
Ամերիկահայ կեանք
Մանուկեան Վարժարանի Յիսուներորդ Յոբելենական Հունձքը
Յունիս 29 , 2020 , 23:18
Մանուկեան Վարժարանի Յիսուներորդ Յոբելենական Հունձքը

 Միշիկընի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Ալեք եւ Մարի Մանուկեան վարժարանը, ինչպէս աշխարհի բոլոր դպրոցները, արտասովոր կրթաշրջան մը բոլորեցին այս տարի:

Միշիկընի նահանգապետին որոշմամբ, Ուրբաթ Մարտ 13-ին, նահանգին դպրոցները փակուեր էին: Այս՝ անակնկալ եւ աննախադէպ իրավիճակը, խառնաշփոթ առաջացուցեր էր դպրոցներու պատասխանատուներուն մօտ: Առաջին երեք չորս շաբաթը, նոյնիսկ հազարաւոր աշակերտներ ունեցող դպրոցական շրջաններ (districts), սպասողական վիճակի մէջ էին չկողմնորոշուելով թէ ինչպէ՞ս պիտի կազմակերպէին ու աւարտին հասցնէին դպրոցական տարեշրջանը:

Այսպիսի անյստակ կացութեան դիմաց Մանուկեան վարժարանի Երկրորդական բաժնի տնօրէն Դոկտ. Յովսէփ Թորոսեանի նախաձեռնութեամբ, Մարտ 13-ի յաջորդ շաբաթն իսկ, առցանց շարք մը ժողովներ գումարուեցան:

Օգտագործելով բոլոր առցանց հարթակները եւ մանաւանդ zoom-ի ընձեռած դպրոցներուն համար օգտագործման ձրի հնարաւորութիւնը, Դոկտ. Թորոսեանին յաջողուեցաւ զօրաշարժի ենթարկել դպրոցիս ուսուցչական կազմը, հոգաբարձութիւնն ու գաղութի ազգայինները: Արդէն Երկուշաբթի, Մարտ 23-ին պաշտօնական ելեկտրոնային նամակներով աւելի քան չորս հարիւր ծնողներու հաղորդուեցաւ թէ ինչպէս դասաւանդութիւնները առցանց պիտի ընթանային: Մանրամասն ներկայացուեցաւ դասացուցակը, ժամերը, գրաւորներու եւ գնահատականներու որդեգրուած քաղաքականութիւնը: Դպրոցը նաեւ պատրաստակամութիւն կը յայտնէր օգնելու այն բոլոր ծնողներուն որոնք համակարգիչի կարիք ունէին:

Այսպիսով վարչարարական հարցերը լուծելէն ետք, Երկուշաբթի, Մարտ 30-ին Մանկապարտէզէն 12-րդ դասարան, առցանց կանոնաւոր դասերը վերսկսան: Դոկտ. Թորոսեանի կանոնաւոր առցանց հանդիպումները ուսուցիչներուն, ծնողներուն, աշակերտներուն եւ հոգաբարձուներուն հետ, վերահսկելի դարձուց ամբողջ գործընթացը: Բոլորին համար հասկնալի ու յստակ էր թէ յառաջիկայ երեք ամիսները ինչպէս պիտի ընթանային: Նոյնիսկ տարեվերջի Երկրորդականի քննութիւնները՝ նշանակուած Յունիսի կէսերուն, անցան սահուն, որոնց պատրաստման ու իրագործման մէջ մեծ դեր ունեցաւ տնօրէն Թորոսեանին համալսարաններու մէջ առցանց դասաւանդման փորձառութեան կիրարկումը:

Այստեղ անշուշտ ծագեցաւ աւարտական հանդիսութիւնը ինչպէս կազմակերպելու հարցը: Դարձեալ առցանց ժողովներ, այս անգամ սակայն տնօրէնութիւնը ստիպուած էր մեկնիլ դպրոց կազմակերպելու Մանուկեանի պատմութեան մէջ առաջին բացօդեայ աւարտական հանդէսը:

Արդարեւ Երկուշաբթի Յունիս 1, 2020-ին Մանուկեանի 37 շրջանաւարտները իրենց ինքնաշարժներով հաւաքուեցան դպրոցիս կայանատեղին, Ս. Յովհաննէս եկեղեցւոյ շուքին ներքոյ: Յատուկ պատրաստուած «պատուանդան»ին վրայ էր տնօրէն Թորոսեան, ներքեւը իրեն կ'ընկերակցէին Նախակրթարանի եւ Միջնակարգի տնօրէնուհի Տիկ. Սօնա Գալֆայեան եւ Երկրորդականի աւագ ուսուցչուհի Ճուտիթ Գատրի: Տիկին Գատրի կը հրաւիրէր իւրաքանչիւր շրջանաւարտ ստանալու իր վկայականը, մինչ ինք կը կարդար տուեալ աշակերտին ձեռքբերումներն ու յաջողութիւնները:

Դոկտ. Թորոսեան իր հակիրճ բայց յոյժ տպաւորիչ ճառին մէջ անդրադարձաւ Հայուն ու Ամերիկացիին նկարագրին բնորոշ լաւատեսութեան, աննկուն կամքին եւ դժուարութիւններէն չյուսահատելու բնաւորութեան: Ի վերջոյ դպրոցիս բարերար Հ.Բ.Ը.Մ.ի ցկեանս նախագահ Ալեք Մանուկեանին օրինակը ծանօթ էր բոլորին: Մեր աշակերտները լաւ գիտէին, որ Պրն. Մանուկեան քսան տարեկանին հասնելով Ամերիկա իր գրպանին մէջ ունէր միայն քսան տոլար: Ան կը խօսէր քանի մը լեզուներ բայց ոչ անգլերէն: Սակայն իր լաւատեսութիւնը, աշխատասիրութիւնը եւ զօրաւոր կամքը դարձան իր յաջողութեան գրաւականը:

Տնօրէն Թորոսեան իր խօսքը ամփոփեց անգլերէն մէկ բառով՝ GRIT. Այս բառը Հայերէն կրնայ թարգմանուիլ որպէս նպատակասլացութիւն, նաեւ՝ յարատեւութիւն: Այս դժուար օրերուն դուք հետեւողականօրէն հետամուտ պիտի ըլլաք ձեր նպատակի իրականացման: Մանուկեան վարժարանին մէջ մենք ձեզի ուսման կողքին սորվեցուցինք նաեւ ըլլալ նպատակասլաց ու հաստատակամ, իր խօսքը եզրափակեց տնօրէնը:

Վկայականներու բաշխումէն ու տնօրէնին խօսքէն ետք, աշակերտներու ինքնաշարժներու շարասիւնը, գլխաւորութեամբ Հայաստանի, Միացեալ Նահանգներու եւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի դրօշակակիր ինքնաշարժին, հպարտօրէն անցան ծնողներու, հոգաբարձուներու եւ ուսուցիչներու առջեւէն: Ամբողջ շրջապատը լեցուած էր ինքնաշարժներու շչակներու ձայներով, աշակերտներու ուրախութեան բացագանչութիւններով եւ անշուշտ՝ ծնողներու արցունքներով:

Այսպիսով Մանուկեան վարժարանը տուաւ իր յիսուներորդ հունձքը: Ալեք Մանուկեանի հիմնած այս կրթական հաստատութիւնը հաստատուն քայլերով ու լաւատեսութեամբ կ'ուղղուի դէպի ապագան:

 

Թղթակցութիւն Դպրոցէն          

 

 

 

Լրահոս - 11 Օգոստոս 2020
Սիւնակագիրներ
Հրաչ Սեփեթճեան Ծնած է 1969-ին, Պէյրութ, Լիբանան։Կիպրոսի ՀԲԸՄ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը աւարտած է 1987-ին։Երեւանի Պետական Համալսարանի Հայկական Բանասիրական բաժանմունքէն շրջանաւարտ ՝1994-ին։1980-ական թուականներէն կ՚աշխատակցի «Զարթօնք»ին եւ ապա՝ «Նոր Օր»ին։1994-2000 օգնական խմբագիր «Զարթօնք»ի։1993-էն ի վեր հայոց լեզուի, գրականութեան, պատմութեան եւ մշակոյթի ուսուցիչ Լիբանանի եւ Լոս Անճելըսի մէջ։Լիբանանի եւ Լոս Անճելըսի մէջ եղած է եւ է գործօն անդամ ՀԲԸՄ-ի, ԹՄՄ-ի եւ ՌԱԿ-ի շրջանակներէն ներս, վարելով զանազան պաշտօններ։Ներկայիս՝ ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տէմիրճեան վարժարանի Հայերէնի Բաժանմունքի վարիչ։ «Նոր Օր»ի խմբագիր՝ Մարտ 2016-էն։  
Վաչէ Սեմերճեան Ծնած է 1938-ին, Պէյրութ, Լիբանան։ Շրջանաւարտ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն եւ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն՝ որպէս քիմիագէտ։ Շրջան մը եղած է ուսուցիչ Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն ներս։ Ապա, վկայուելով որպէս կաշուեմշակութեան վարպետ, տասը տարի  կը գործուղղուի Եթովպիա եւ Աֆղանիստան։ 1976-ին կը հաստատուի Միացեալ Նահանգներու արեւմտեան ափ, գործօն անդամ դառնալով ԹՄՄ-ի եւ ՌԱԿ-ի։ Կաշուեմշակութեամբ աշխատելէ ետք, կը հրաւիրուի Հոլիվուտի ԹՄՄ Արշակ Տիգրանեան վարժարան, դասաւանդելու համար հայագիտական նիւթեր։ Հանգստեան կը կոչուի 2009 թուականին։1956-էն ի վեր կ՚աշխատակցի ռամկավար ազատական մամուլին։ 1977-էն առ այսօր ծաւալուն գործունէութիւն ունեցած է «Նոր Օր»էն ներս որպէս խորհրդական եւ ղեկավար։  Վեց տարի եղած է պատասխանատու խմբագիրը «Նոր Օր» շաբաթաթերթին։Վաչէ Սեմերճեան հեղինակ է չորս հատորներու. «Ապրուած սփիւռքը», «Յիշատակելի դիմաքանդակներ», եւ «Լուսարձակին տակ» Ա. Եւ Բ. հատորներ։ 
Յակոբ Մարտիրոսեան   Ծնած է Սուրիոյ Արաբ-բունար գիւղաքաղաքը 1943 թուականին։ 1949-ին Հալէպ փոխադրուած է ուր յաճախած է տեղւոյն Կրթասիրաց վարժարանը, ապա Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան, Լազար Նաճարեան-Գալուստ Կիւլպէնկեան երկրորդական վարժարանը, եւ վկայուած 1964-ին։ Նոյն տարին, քաղաքական աննպաստ պայմաններու հետեւանքով ընտանեօք վերադարձած են Լիբանան, Պէյրութ, ուր շարունակած է իր ուսումը, հաշուապահութեան եւ տնտեսագիտութեան մարզերուն մէջ։ Ապա լծուած աշխատանքի զանազան հաստատութիւններու մէջ, ինչպէս Ապրոյեան հաստատութիւն եւ Պանք Ալ Արապի, վարելով բաժնի տնօրէնութեան պաշտօններ։ 1976-ին հաստատուած է Լոս Անճելըս, Միացեալ նահանգներ, ուր շարունակած է աշխատիլ արհեստավարժ  ինքնաշարժի ընկերութիւններու եւ հաստատութիւններու մէջ, ուսումը շարունակելով եւ մասնագիտանալով այդ ճիւղին մէջ։Հանգստեան կոչուած է 2012 թուականին։ Յակոբ Մարտիրոսեան անդամակցած է Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան, ՀԲԸՄ-ին եւ Թէքեան Մշակութային Միութեան, 1958 թուականէն սկսեալ, Հալէպի մէջ, Սուրիա։ Ան շարունակած է իր միութենական եւ կուսակցական գործունէութիւնները Լիբանանի մէջ, Պէյրութ, ուր անդամակցած է Փորթուգալեան ակումբին, եւ եղած է հիմնադիրը Անթիլիասի ՌԱԿ Յովսէփեան ակումբին։  Լոս Անճելըսի մէջ, շարունակած է իր միութենական եւ կուսակցական  աշխատանքները վարելով ատենադպիրի պաշտօններ Գերսամ Ահարոնեան ակումբին եւ ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութեանց մէջ, ատենապետի պաշտօն՝ Ռուբէն Հերեան ակումբի, եւ «Նոր Օր» շաբաթաթերթի խմբագիրի պաշտօնը 2011 թուականէն մինչև Մարտ 2016 թուականը:  
Սարգիս Մինասեան Ծնած է Դամասկոս, Սուրիա՝ 1933-ին: Ընտանեօք Լիբանան փոխադրուելով, շրջանաւարտ կը դառնայ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն 1953-ին: Ապա՝ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն ստանայ Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսը Եւրոպայի արդի պատմութեան մէջ:Շուրջ երեսուն տարի եղած է ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի վարիչ-տնօրէն, վարելով ՀԲԸՄ-ի գործերը: Պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած է մշակութային եւ մասնաւորաբար թատերական կեանքէն ներս: ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագիր՝ 1964-74:1986-ին կը հաստատուի Լոս Անճելըս, դառնալով «Նոր Օր»ի խմբագիր մինչեւ 1990: Մինասեան կը մնայ գլխաւոր սիւնակագիրներէն մէկը «Նոր Օրի: 1992-էն ի վեր լոյս կ'ընծայէ Չորք-Մարզպանի հայրենակցական միութեան «Տեղեկատուն»:Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին մասին լոյս ընծայած է «Մայրիներու երկրին աւերակումը» հատորը 2003-ին: Ունի բազմաթիւ թարգմանութիւններ: 13 տարի եղած է հանրային վարժարանի մը գրադարանապետը:Լոս Անճելըսի մէջ կը շարունակէ գործօն իր դերը ՀԲԸՄ-էն եւ Չորք-Մարզպանի (Տէօրթ-Եօլ) հայրենակցական միութենէն ներս, որուն հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը՝ 2012-էն ի վեր:
Խաչիկ Ճանոյեան Ծնած է Մուսուլ, Իրաք։ Շատ փոքր տարիքէն կը կորսնցնէ մայրն ու հայրը։ 1956-ին  կը տեղափոխուի Պաղտատ։ 1966-ին կ՚աւարտէ Պաղտատի պետական համալսարանը, վկայուելով լեզուագիտական գոլէճի սպաներէնի բաժինէն։Պաղտատի մէջ եղած է գործօն անդամ ՀԲԸՄ-ի։ 1968-ին անցնելով Պէյրութ հայագիտական ուսումը կը ստանայ Երուանդ Հիւսիսեան հայագիտական հիմնարկէն եւ նոյն տարիներուն կը զբաղի ուսուցչութեամբ։ Նոյն տարին կ՚անդամագրուի ՌԱԿ-ին։ 1972-ին կը վերադառնայ Պաղտատ, որպէս հայերէնի ուսուցիչ։ Յաջորդ տարի կ՚անցնի Արժանթին, ուր կը վարէ ՀԲԸՄ-ի Պուէնոս Այրեսի մասնաճիւղի վարիչ քարտուղարի պաշտօնը եւ միութեան «Լուսաբաց» եռամսեայի խմբագրութիւնը։ Հիմնադիրներէն է Մարի Մանուկեան վարժարանին։1975-էն ի վեր կ՚ապրի եւ կը գործէ Լոս Անճելըսի մէջ։ Եղած է «Նոր Օր»ի վարչական պատասխանատու, խմբագիրի օգնական եւ խմբագրական կազմերու անդամ։ Կ՚աշխատակցի սփիւռքահայ մամուլին։Ճանոյեան շատ գործօն տարր մըն է Լոս Անճելըսի մէջ։  Հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը Իրաքահայերու Միութեան։ ՀԲԸՄ-էն, ԹՄՄ-էն եւ ՌԱԿ-էն ներս տարած է եւ կը տանի բազմաբեղուն աշխատանք։35 տարի շարունակ հիմնած եւ ղեկավարած է Հայ Ընտանեկան Շաբաթօրեայ վարժարանը։ Մեծապէս նպաստած է գաղութահայ մշակութային եւ գրական կեանքին, եկեղեցական կեանքին եւ պարգեւատրուած է բազմաթիւ շքանշաններով եւ պատուոյ գիրերով։ Ամուսնացած է, ունի երեք զաւակ եւ հինգ թոռնիկ։
Մինաս Գոճայեան Ծնած է Պէյրութ, 1946-ին։ Յաճախած է ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանը, ապա հետեւած է լեզուի եւ գրականութեան դասընթացքներու Փարիզի մէջ եւ աւարտած՝ Երեւանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ճիւղը, միաժամանակ հետեւելով հնագոյն պատմութեան եւ հնագիտութեան դասընթացքներու։ Դոկտորական աստիճան կը ստանայ 1980-ին։Հայոց լեզու, գրականութիւն, պատմութիւն եւ մշակոյթ դասաւանդած է Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն եւ Լոս Անճելըսի ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանէն ներս։ Աշխատակցած է եւ կ՚աշխատակցի սփիւռքահայ մամուլին։ Եղած է «Նոր Օր» շաբաթաթերթի պատասխանատու խմբագիր։ Անգլիատառ AIM-ի հիմնադիր-խմբագիրներէն է եւ ներկայիս մաս կը կազմէ Keghart.com-ի խմբագրութեան եւ պատասխանատու խմբագիրն է Երուսաղէմի «Սիոն» պաշտօնաթերթին։Խմբագրած եւ պարզեցուցած է հայ դասական գրողներու գործեր, նաեւ հեղինակ է հայոց լեզուի եւ պատմութեան դասագիրքերու։ Խմբագիրն է «Պատմութիւն Չորք-Մարզպանի» յուշամատեանին։  
Գէորգ Քէօշկէրեան Ծնած է Երուսաղէմ և վեց տարեկանին ընտանիքին հետ փոխադրուած է Հալէպ։ Ուսման բարձրագոյն վկայականը եղած է Մաքիստրոս Արուեստից Տիտղոս՝ Անգլերէն լեզուի ուսուցման մէջ, Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն։ 1976-ին հաստատուած է Լոս Անճելըս և 1980-ին ամուսնացած է Սիլվա Տագէսեանի հետ ու բախտաւորուած երկու զաւակներով՝ աղջիկ մը և մանչ մը։ 2009-ին հանգստեան կոչուած է 25 տարիներու ծառայութենէ մը ետք՝ Լոս Անճըլոսի դպրոցական միացեալ ցանցին մէջ, ինը տարի որպէս ուսողութեան ուսուցիչ և 16 տարի որպէս փոխ-տնօրէն։ Անդամ է Թէքէեան Մշակութային Միութեան Միացեալ Նահանգներու և Գանատայի Կեդրոնական Վարչութեան։  
Սարգիս Մինասեան Ծնած է Դամասկոս, Սուրիա՝ 1933-ին: Ընտանեօք Լիբանան փոխադրուելով, շրջանաւարտ կը դառնայ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանէն 1953-ին: Ապա՝ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն ստանայ Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսը Եւրոպայի արդի պատմութեան մէջ:Շուրջ երեսուն տարի եղած է ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի վարիչ-տնօրէն, վարելով ՀԲԸՄ-ի գործերը: Պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած է մշակութային եւ մասնաւորաբար թատերական կեանքէն ներս: ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագիր՝ 1964-74:1986-ին կը հաստատուի Լոս Անճելըս, դառնալով «Նոր Օր»ի խմբագիր մինչեւ 1990: Մինասեան կը մնայ գլխաւոր սիւնակագիրներէն մէկը «Նոր Օրի: 1992-էն ի վեր լոյս կ'ընծայէ Չորք-Մարզպանի հայրենակցական միութեան «Տեղեկատուն»:Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին մասին լոյս ընծայած է «Մայրիներու երկրին աւերակումը» հատորը 2003-ին: Ունի բազմաթիւ թարգմանութիւններ: 13 տարի եղած է հանրային վարժարանի մը գրադարանապետը:Լոս Անճելըսի մէջ կը շարունակէ գործօն իր դերը ՀԲԸՄ-էն եւ Չորք-Մարզպանի (Տէօրթ-Եօլ) հայրենակցական միութենէն ներս, որուն հիմնադիրներէն է եւ ատենապետը՝ 2012-էն ի վեր:
Արա Ահարոնեան Ծնած է Թրիփոլի, Լիբանան։ Նախնական ուսումը ստացած է Պէյրութի ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-Մանուկեան երկրորդական վարժարանին մէջ։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին հետեւանքով, 1976-ին կը տեղափոխուի Միացեալ Նահանգներ եւ կ՚աւարտէ Քալիֆորնիոյ համալսարանի Էլէքթրոնիք ճարտարագիտութեան բաժինը։ Անդամ է ՌԱԿ-ի եւ երիտասարդական տարիներէն մինչ օրս վարած է եւ կը վարէ պատասխանատու պաշտօններ կուսակցութենէն եւ Թէքէեան Մշակութային Միութենէն ներս։ «Նոր Օր» պաշտօնաթերթի երկարամեայ աշխատակից։Ահարոնեան գործօն տարր մըն է լոսանճելըսահայ կեանքէն ներս, ներկայացնելով ՌԱԿ-ը համագաղութային ծրագիրներու մէջ։ Հեղինակ է Հայաստանի, Արցախի եւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան նուիրուած հատորներու։ Ներկայիս կը պաշտօնավարէ ապահովագրական ընկերութեան մը մէջ, որպէս ծրագրող-խորհրդատու։